FANDOM


Blod, eller blodrenlighet, är ett begrepp som används för indelning av mänskligheten.

Förmågan att utöva magi styrs av gener och ärvs från föräldrar till barn[1]. Den gen som styr magiska förmågor är mycket dominant varför sannolikheten att barn med en eller två magiker till föräldrar ska sakna magiska förmågor är minimal (undantag finns dock, se Ynk). Märkligt nog så har den magiska genen även vissa egenskaper karakteristiska för icke-dominanta gener. Exempelvis förmågan att ligga dold under generationer för att långt senare göra sig till känna i form av att två till synes helt normala föräldrar får ett barn med magiska krafter[2].

Vid en konferens 1692 beslutade sig trollkarlsvärlden för att börja hålla sig dold från resten av världen, och främst då de normala människor som saknade magiska förmågor (magiskt folk kallar dessa mugglare). Allt sedan dess har de två världarna fortsatt existera, men endast haft mycket begränsad kontakt med varandra. Detta har medfört problem för de som föds med magiska krafter till normala föräldrar. Lösningen har varit att dessa barn bjuds in till att gå i internatskola i den dolda, magiska världen, och att de därmed får lära sig allt de behöver veta för att kunna bli en del av den magiska världen.

Dessa mugglarfödda ses ofta med skepsis och ibland till och med förakt av mer etablerade medlemmar av den magiska världen. Eftersom gener är ett okänt begrepp bland trollkarlar så tänker de sig istället att magisk förmåga har med blod att göra. Det förekommer tankar om att mugglarfödda skulle ha ett undermåligt, 'smutsigt' blod, till skillnad från mer väletablerade medlammar av trollkarlsvärlden som anses ha 'rent' blod. Det finns till och med ett antal trollkarlsfamiljer som föreställer sig vara 'renblods-familjer'.

Mänskligheten indelad efter tänkta blodtyperRedigera

KällorRedigera

  1. Magic is a dominant and resilient gene jkrowling.com
  2. How exactly do muggleborns receive magical ability? JKRowling answers questions about the Harry Potter universe

FigurerPlatserVäxter - Magi - Föremål - TrollformlerTrolldrycker - Kategori:Organisationer - Svartkonster - Quidditch - Elevhem - Årtal och datum - Blod - Familjer - Varelser - Fiktiva böcker - Husdjur - Pengar - Tidningar - Filmer - Skådespelare
Kategoriträd - Huvudsida

Mall:Wikipedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki