FANDOM


Duggboggen är ett djur, som ofta ställer till förtret hos mandragoraodlare. Anledningen är att duggboggen ibland äter upp mandragoror som ännu inte tagits om hand, och detta kan orsaka mycket klagomål, då mandragoror är värdefulla för uppfödarna/odlare. Duggboggen äter för det mesta mindre däggdjur.

Duggbogen har tassar, och vassa tänder, som tyvärr ibland letar sig fram till människors anklar, och kan ganska mycket skada om man inte är försiktig. Den lever i träsk i Europa, Nord- och Sydamerika. Därför är det lätt att mista den för en stock eller gammal träbit.Mall:Wikipedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki