FANDOM


Glumbumbeln lever i norra Europa och är en grå, luddig och flygande insekt. Glumbumbeln producerar en söt vätska som framkallar melankoli, men den används också för att bota den hybris som intag av alihotsyblad framkallar.

Glumbumbeln bor ofta på mörka och undanskymda platser som grottor och ihåliga träd. Djuret livnär sig främst på olika typer av nässlor.Mall:Wikipedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki