FANDOM


Välkommen till Harry Potter-Wikin!
Wikin som vem som helst kan bidra till. Även du!
Just nu finns det 936 sidor om Harry Potter och hans värld.

Denna wiki behandlar allt om Harry Potter, mestadels beskrivet med perspektivet inifrån Harry Potters värld. Wikin lyder under licensen GFDL, vilket även det fria uppslagsverket Wikipedia gör. Därmed är det upphovsrättsligt helt okej att kopiera över text därifrån, om en den urspungliga historiken över författare länkas till. Eftersom wikin är ny finns inte mycket policy och riktlinjer nedskrivna än, men tanken är att den på sikt ska vara lik den engelskspråkiga Harry Potter-wikin. Deras policy om att man inte bör kopiera från Wikipedia har dock inte Harry Potter-wikin på svenska - så kopiera på! Med att "täcka allt om Harry Potter" (denna wikis preliminära målsättning) menas att skriva om allt som nämns i böckerna, inofficiella översättningar och så vidare - helt enkelt allting!
Visste du att...
  • I eftertexterna på Den flammande bägaren så står det "No dragons were harmed in the making of this movie."? (Inga drakar skadades under skapandet av denna filmen.)
Utveckling av wikin
De mesta diskussionerna om Harry Potter-wikin tas i:
Historia
Denna wiki startades 20 juli 2008. Då hade man på svenskpråkiga Wikipedia ett längre tag diskuterat att skära ner på mängden material om Harry Potter, eftersom det sågs som icke uppslagsverksmässigt fan-material. Harry Potter-wikin startades dels för att rädda detta material till annan plats, där det inte stör uppslagsverket Wikipedia, och dels för att skapa en bra fanwiki om och kring Harry Potter.