FANDOM


Jarveyn är spridd över de brittiska öarna, Irland och Nordamerika. Jarveyn kan liknas vid en förvuxen vessla eller iller; jarveyn kan dock tala. Den kan inte föra ett normalt samtal, utan yttrar sig bara i korta och oförskämda meningar.

Jarveyn lever oftast under mark och lever på gnomer, mullvadar, sorkar och råttor.Mall:Wikipedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki