FANDOM


Lobaluggen lever på botten av Nordsjön. Lobaluggen är en högst en enkel organism som är två och en halv decimeter lång. Lobaluggen har bara två kroppsdelar; en gummiaktig pip och en giftblåsa. När djuret blir irriterat drar den samman sin giftblåsa och sprutar gift över sitt offer.

Vattufolket använder ofta lubaluggar som vapen och det sägs att vissa trollkarlar har använt giftet i oilka trolldrycker, men detta är strängeligen förbjudet.Mall:Wikipedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki