FANDOM


Prefekt är en utnämning man kan få Hogwarts. Att vara prefekt innebär att man är ett föredöme för andra och ska även hålla koll på andra elever. Prefekter ska patrullera i Hogwarts expressen och när man alla anlänt till skolan ska prefekterna se till att inga skolregler bryts och straffa de som gör det i alla fall (vanligtvis genom att dra bort poäng från elevhemmen).

I varje elevhem finns det en försteprefekt. En försteprefekt är ett extra bra föredöme.

Om man har blivit utnämnd till prefekt får man ett litet märke, tillsammans med boklistorna, innan skolan börjar. Märket sätter man på sin klädnad för att visa att man är prefekt. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki