FANDOM


Rödhuvan är svårdefinierade varelser, men de kan liknas vid dvärgar. Rödhuvorna lever i norra Europa på slagfält eller liknande ställen där mycket människoblod spillts. De är lätta att bekämpa för trollkarlar, men livsfarliga för den mugglare som möter den i nattens mörker, då rödhuvan försöker strypa mugglaren.Mall:Wikipedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki