FANDOM


Runormen är orange med svart mönster, mellan 18 och 21 meter lång och trehövdad. Runormen lever endast i Burkina Faso, där den är ett relativt populärt husdjur.

Vart och ett av runormens huvud har en uppgift. Det ena planerar, det andra drömmer och det tredje kritiserar det andra två huvudena. Man kan ofta se en runorm med bara två huvuden, efter som planeraren och drömmaren tillsammans bitit av det kritiska huvudet.Mall:Wikipedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki