FANDOM


Sjöodjur finns i stora delar av världshaven; Atlanten, Stilla havet samt Medelhavet. Trots sitt skräckinjagande utseende, har ingen människa blivit dödat av att sjöodjur; trots mugglarnas försäkranden om deras farlighet och aggressivitet.

Sjöodjur kan bli så långa som 30 meter, men huvudet som en häst och en ormliknande kropp, som brukar lägga sig i serpentiner, som sticker upp ovanför vattenytan.Mall:Wikipedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki