FANDOM


Svanssvin är en demon som finns utspritt över Amerika, hela Europa, inklusive Ryssland. Den lever bara i jordbruksområden och huserar på bondgårdar.

Svanssvinet liknar en griskulting och tar sig in till suggan för att dia. Om den inte upptäcks i tid får gården den är hos mer och mer olycka, t.ex. missväxt.

För att driva ut ett svanssvin, måste man använda sig av en helt vit hund. Avdelningen för övervakning av magiska varelser tillhandahåller därför flertalet albinohundar.Mall:Wikipedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki